فیلم:کشته شدن دختر جوان دانشجو بدست جنايتکاران بسيجي ننگ و نفرین بر آخوند خامنه اي و تمام ارکان رژيم اشغالگر جنايتکار اسلامي هر ايراني که سکوت کند شريک جرم اين جنايتکاران است. مردم بپا خيزيد نگذارید جوانان ایران اینگونه پر پر شوند

Comments

0 responses to "فیلم،سند دیگری از جنایت آخوند خامنه ای video.student"